ADÓ 1%

 

Adója 1%-át felajánlhatja a Szentlőrinci Általános Iskola Szülői Szervezete számára is: 19035316-1-02

MICROSOFT INNOVATÍV ISKOLA

ISKOLAGYÜMÖLCS PROGRAM

 

         

 

 

 

 

Bicsérd - Bemutatkozunk

 

 

Étkeztetés:

Aktuális

Étlap

Rendezvények

 

 

 

 

@Napló

Elektronikus ellenőrző

Elektronikus ügyintézés

 

Főoldal   |   Beiratkozás   |   Bemutatkozunk   |   Dokumentumok   |   Hírek   |   Közérdekű   |   Az iskola dolgozói  |   Diákjaink   |   Órarend   |   Délutáni foglalkozások

Könyvtár   |   Diáksportkör   |   Ökoiskola   |   Minőségirányítás   |   Jó gyakorlatok   |   Hasznos linkek   |   TÁMOP 3.1.7   | TIOP-1.2.3.   |   TIOP-1.1.1.A-15/1-2015-0001   |   Mentoráló intézmény

Boldog iskola   |   Segédanyagok   |   Sulifotók   |   Suli videók   |   Támogatóink   |   Iskolagyümölcs program   |   Iskolakert

 

 

Magunkról

 

"Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést természetes és leküzdhetetlen szokásunkká tegye. "

(Örkény István)

 

Az iskola rövid története:

Bicsérd község 16 km-re található Pécstől, a 6-os úttól Délre.  Az iskola a község északi szélén épült.  A településen, írásos dokumentumok bizonyítják, 1812-től működött felekezeti iskola, majd 1948-ban az államosítás után, a tanteremlétszám és a tantermek száma is növekszik. 1956-tól körzeti általános iskolaként működik Boda és Zók bekapcsolásával, felső tagozata teljesen osztott lesz. Épülete a régi káptalani lakás, amit korábban a Földműves Szövetkezet és a Tsz használt. 1979-ben épült a nyolctantermes iskola, 1983-ban a tornaterem. 2005-ben bővítették 2 tanteremmel, orvosi szobával, és összekapcsolták a tornateremmel.

Az iskola 2008 júliusáig három önkormányzat közös fenntartásával működött, azóta többcélú, közös igazgatású intézmény tagiskolájaként, melynek fenntartója a Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás.

1997-től tagja vagyunk az Önfejlesztő Iskolák Egyesületének, 2000-2002 közötti időszakban kiépítettük teljes körű minőségirányítási rendszerünket, a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program II. intézményi modelljét, 2005. óta ökoiskola és madárbarát kert vagyunk, 2006-tól kompetencia alapú oktatás folyik.

 

Tárgyi feltételeink:

 • - sport- és játszóudvar,
 • - tornaterem,
 • - könyvtár médiatárral,
 • - természettudományi előadó,
 • - technika szaktanterem,
 • - fejlesztő terem,
 • - korszerű számítástechnika terem Internet-vonallal,
 • - orvosi szoba.

Arra törekszünk, hogy képzésünkben harmonikusan illeszkedjék a lexikális tudás átadása és a képességfejlesztés. Színes szabadidő-kínálatunkkal, tevékenységrendszerünkkel és tantárgyszerkezetünkkel aktív, cselekedtető, kreativitást igénylő oktatást - nevelést szervezünk.

Kiemelt szerepe van a következőknek:

- az iskola olyan működésének, mely a gyerekek és a szülők számára a legnagyobb biztonságot és a legszínvonalasabb szolgáltatást nyújtsa,

- a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodó, hagyományápoló, tehetséggondozó, felzárkóztató és szabadidős programok szervezésének;

- a családdal való szoros együttműködésnek.

 

   

Mit kínálunk partnereinknek?

 • - nyitott iskolát;
 • - kulturált környezetet,
 • - az alapkészségek fejlesztését,
 • - egyénre szabott fejlesztést, differenciált, kooperatív munkaformákat,
 • - angol nyelv oktatását, 7-8. osztályban fakultációban is;
 • - német nyelvoktatást;
 • - informatikaoktatás jól felszerelt gépteremben;
 • - napközis foglalkozást 1- 6. évfolyamig;
 • - tanulószobai felügyeletet 1-8. évfolyamon;
 • - felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozásokat;
 • - mindennapos testnevelést;
 • - prevenciót (gerincproblémák korrigálására);
 • - logopédiai foglalkozást;
 • - iskolapszichológus segítségét;
 • - felkészítést a középfokú tanulmányokra;
 • - egészséges életmódra, környezetvédelemre nevelést;
 • - sokszínű, tartalmas szabadidős programokat.

 

 

Hagyományaink:

 • - A leendő elsősöknek és szüleiknek az iskola bemutatása,
 • - Anyáknapi ünnepség (alsó tagozat), anyáknapi köszöntőre való felkészítés (felső tagozat),
 • - Emlékfa ültetés az első és nyolcadik osztályosoknak,
 • - Erdei iskola a 4., 5., 6. évfolyamnak (pályázattól függően),
 • - Farsang,
 • - Gyermeknap,
 • - Kapocs című iskolaújság,
 • - Karácsony- és húsvétváró kézműves délután,
 • - Karácsonyi ünnepség,
 • - Mikulás ünnepség a testvérosztályok között,
 • - Nyílt nap,
 • - Osztályéneklési verseny,
 • - Osztálykirándulások,
 • - Sportnap,
 • - Témanapok (egészségnevelés és környezetvédelem),
 • - Ünnepélyek: tanévnyitó, ballagással egybekötött tanévzáró, valamint március 15-e és október 23-a alkalmából;

 

 

 

Hagyományos jutalmak:

"Tanulmányi ösztöndíj" az évfolyamok legjobb tanulói számára,

"Az iskola kiváló tanulója" emlékplakett,

"Akikre büszkék vagyunk" díj,

"Jó sportoló díj",

„Jó tanuló díj”.

 

A szabadidő eltöltésének lehetőségei:

 • - angol nyelvi fakultáció 7-8. osztály számára,
 • - énekkar,furulya,
 • - informatikaszakkör,
 • - kézműves foglalkozás,
 • - könyvtári foglalkozás,
 • - német nyelvtanulás,
 • - néptánc,
 • - sportolási lehetőségek,
 • - ökoszakkör,
 • - vetélkedők.

 

 

Egyéb szolgáltatások:

- diákétkeztetés

- hit- és vallásoktatás

- szabadidős rendezvények

- szociális szolgáltatások (reggeli felügyelet, isk. egészségügy, buszhoz kísérés)

 

További információval szolgál (nak):

Igazgató: Vér Józsefné

Iskolatitkár: Szili Istvánné