ADÓ 1%

 

Adója 1%-át felajánlhatja a Szentlőrinci Általános Iskola Szülői Szervezete számára is: 19035316-1-02

MICROSOFT INNOVATÍV ISKOLA

ISKOLAGYÜMÖLCS PROGRAM

 

         

 

 

 

 

Bicsérd - TÁMOP 3.1.7

 

 

Étkeztetés:

Aktuális

Étlap

Rendezvények

 

 

 

 

@Napló

Elektronikus ellenőrző

Elektronikus ügyintézés

 

Főoldal   |   Bemutatkozunk   |   Dokumentumok   |   Hírek   |   Közérdekű   |   Az iskola dolgozói  |   Diákjaink   |   Órarend   |   Délutáni foglalkozások

Könyvtár   |   Diáksportkör   |   Ökoiskola   |   Minőségirányítás   |   Jó gyakorlatok   |   Hasznos linkek   |   TÁMOP 3.1.7   | TIOP-1.2.3.   |   TIOP-1.1.1.A-15/1-2015-0001   |   Mentoráló intézmény

Boldog iskola   |   Segédanyagok   |   Sulifotók   |   Suli videók   |   Támogatóink   |   Iskolagyümölcs program   |   Iskolakert

 

 

Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

Referencia- intézmény kialakítása a SZONEK BICSÉRDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

 

2012. március 27.

2011 őszén, a SZONEK Bicsérdi tagintézményére pályázatot nyújtottunk be az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez a „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című, TÁMOP – 3.1.7-11/2 jelű pályázati felhívására. A projektet az Európai Szociális Alap támogatásra érdemesnek ítélte. Támogatás aránya: 100 %, Projektkezdés dátuma: 2012.05.01., Projektzárás dátuma: 2012.12.31.

 

A konstrukció támogatja azt a szakmapolitikai célt, hogy országos referencia-intézményi hálózat jöjjön létre.

 

„A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lesznek.”

 

A projekt célja, hogy a SZONEK Bicsérdi Általános Iskola Tagintézménye – intézményi fejlesztési terve alapján – felkészüljön nevelési-oktatási gyakorlatának továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítse más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységét.

 

A pályázatban azokra a fejlesztési tevékenységekre igényeltünk támogatást összesen 3 millió Ft értékben, amelyek szükségesek a referenciahelyként való működéshez, az erre való felkészüléshez:

 • továbbképzésekre, felkészítésekre (50%)
 • innovációs tevékenységet végző pedagógusok fejlesztő tevékenységére (5%)
 • eszközbeszerzésekre (25 %)
 • Egyéb általános költségekre, szolgáltatás igénybevételére 10%
 • Projektmenedzsment díjazására 10 %

 

Referencia területeink:

 1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely
 2. Ökoiskolai/- óvodai és egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény., referenciahely

Az intézmény megkapta az Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő előminősítést is.

 

SZONEK Bicsérdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye

E-mail: suli.bicserd@freemail.hu

www.sulibicserd.hu

www.ujszechenyiterv.hu

 

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg

 

 

Pályázat Referencia- intézmény címre

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Iskolánk 2010 októberében pályázatot nyújtott be Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Referencia- intézmény kialakítása címre.

Olyan intézmény kaphatja meg ezt a címet, mely egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkezik, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes.

A referencia-intézménnyé válás alapfeltételei

 • Befogadó és az egyéni fejlődést biztosító oktatás-nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmaz.
 • Pedagógiai munkájában megjelenik a kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmainak és módszereinek alkalmazása.
 • Munkakultúráját nyitott nevelési-oktatási környezet jellemzi: a szül?kkel, a civil szervezetekkel, és a helyi társadalommal kiépített partnerkapcsolatai erősek.
 • Folyamatos önfejlesztésre kész, önértékelési rendszert működtet, vállalja a külső értékelésben való konstruktív részvételt.
 • Kidolgozott külső-belső szakmai kapcsolati formákkal rendelkezik.
 • Szervezeti kultúrájára, pedagógiai gyakorlatára jellemző a team-munka és a pedagógusok közötti aktív együttműködés.
 • Az IKT- eszközöket és - módszereket a pedagógiai programjában foglaltak szerint alkalmazza, valamint iskola esetén használ valamilyen iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftvert.
 • A fenntartó biztosítja és támogatja a referenciaintézményi működés lehetőségét.
 • Az intézmény az általa megjelölt referenciaterületen minimum kétéves gyakorlattal rendelkezik.
 • Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, a mentorálás, a hospitálás lehetőségeinek biztosítását, valamint a partnerintézmény fejlesztési folyamatának igény szerinti támogatását.

Iskolánk két referenciaterületen rendelkezik a minimumként megjelölt gyakorlattal.

 • Kompetencia alapú nevelési- oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény.(2008)
 • Ökoiskolai/- óvodai és egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény. (2005)

A minősítési eljárás fő szakaszai:

 1. Előminősítési eljárás:
 • Formai és szakmai előminősítés.
 • Előminősítési nyilatkozat kiadása, amely dokumentum megnyitja a felkészülés lehetőségét.

2010 novemberében megkaptuk az el?min?sítést, így Új típusú fels?oktatási gyakorlóhellyé válhatunk a megjelölt referenciaterületeken.

Az új pályázat kiírása késett (2011. július), beadási határideje 2011.október 31. volt.

Várjuk a pályázat elbírálásának eredményét, hogy folytathatjuk-e a következ? lépéssel.

2. Felkészülés a szolgáltatói szerepre: az intézményi fejlesztési terv megvalósítása.

 • Az intézményi felkészülést támogató képzések elvégzése.

3. Minősítés

 • A minősítési eljárás a "Minősített referencia-intézmény" oklevél kiadásával zárul. Az oklevél kiállításának feltételeként a Minősítő Testület szakmailag ellenőrzi az intézményi fejlesztési terv megvalósítását, továbbá az intézmény bemutatja szolgáltatói szerepre és feladat ellátására vonatkozó terveit.

A pályázatban azokra a fejlesztési tevékenységekre (továbbképzésekre, felkészítésekre), illetve eszközbeszerzésekre igényeltünk támogatást összesen 3 millió Ft értékben, amelyek szükségesek a referenciahelyként való működéshez, az erre való felkészüléshez.

Balogh Péterné