ADÓ 1%

 

Adója 1%-át felajánlhatja a Szentlőrinci Általános Iskola Szülői Szervezete számára is: 19035316-1-02

MICROSOFT INNOVATÍV ISKOLA

ISKOLAGYÜMÖLCS PROGRAM

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye

Kedves Szülők!

Örömmel adunk hírt arról, hogy készült egy kisfilm az ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAMRÓL, amely hangsúlyozza a program környezeti nevelésben betöltött szerepét, az oktatásban való fontosságát.

A film linkje:

https://www.youtube.com/watch?v=zWUeQ_mIeD8&t=6s

 

Tisztelt Szülők!

Jelenlegi információink szerint a 2020/2021-es tanév a megszokott rend szerint kezdődik. 2020. szeptember 1-én reggel 8 órakor lesz a tanévnyitó ünnepély az iskolában, melyen a megjelenés kötelező, alkalomhoz illő öltözetben. (fehér blúz/ing, sötét színű nadrág/szoknya). A tanulók ezen a napon kapják meg a tankönyveiket. Az első tanítási napon órarend szerinti tanítás lesz, így kérem, hogy küldjenek táskát, tolltartót, füzeteket. A hazautazás a fél 4-es busszal történik. Kérem a kedves szülőket, hogy a tanév végén kiküldött tanszerlista alapján vásároljanak be gyermekeiknek. Az esetleges változásokról időben tájékoztatom Önöket.

Tisztelettel: Frittmann-Juhász Tünde, tagintézmény-vezető

 

 

Tisztelt Szülők!

A tanév végéig, június 15-éig érvényben marad a tantermen kívüli digitális munkarend, a tanév hossza nem változik. Június másodikától, intézményünk kiscsoportos illetve egyéni foglalkozásokat szervez a tanulók felzárkóztatása céljából. Erről az érintett tanulók szülei írásban is kapnak értesítést, hogy mikor, melyik nap van lehetőségük a gyermekeiknek részt venni a foglalkozásokon.

Előzetes felmérések szerint megszerveztük a június 2-ától június 26-a közötti időszakban az ide járó gyermekek felügyeletét. Kérem a kedves szülőket, hogyha az igényfelmérés óta változás történt, és kérik a gyermekük felügyeletét, akkor azt a gyermek érkezése előtt 2 nappal jelezzék az intézmény felé, hiszen biztosítanunk kell a háromszori étkezést is.

A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára a szünidei étkeztetés szabályai vonatkoznak.

Tanévzárás:

2020. június 19. 16 órakor ballagás és tanévzáró ünnepély az iskola udvarán. A ballagáson csak a 7. osztályos tanulók és a ballagók vehetnek részt. A ballagó diákok számára fejenként maximum 6 fő hozzátartozót tudunk fogadni, a kötelező távolságok betartásával, az erre kijelölt helyeken, szájmaszk használatával. Rossz idő esetén a Kultúrházban lesz az ünnepség.

Közös tanévzáró ünnepség nem lesz, a többi osztály (1.-6. osztály) 16 órakor az osztálytermében átveszi a bizonyítványt, jutalomkönyvet. Az osztályban is kötelező a szájmaszk használata. A szülők nem mehetnek be az osztálytermekbe.

Kérem az előírások betartását, köszönöm együttműködésüket.

Tisztelettel: Frittmann-Juhász Tünde tagintézmény-vezető

 

 

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza.

Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy
• amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik.

• amennyiben másik intézményt választanak, akkor be kell nyújtani egy jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
• olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola .
• a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.
Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban (2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között) a nem állami fenntartású/ állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező iskolába, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint].

Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.
Felhívjuk figyelmét, hogy csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.
• A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
• Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.
Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozást/megerősítést semmilyen módon nem tudja megvalósítani, iskolánk titkárságán a 73/ 472-252 –es telefonszámon kérhet segítséget minden hétköznap 8-12 óráig, vagy e-mailben az szabadszentkiralyaltiskola@gmail.com címen.

Köszönjük megértesüket!

Frittmann-Juhász Tünde 

tagintézmény-vezető

 
 
Kedves Szülők!
Az e-naplóba való belépés az alábbi linken lehetséges:
https://klik201052014.e-kreta.hu
Felhasználói név a gyermek oktatási azonosítója(diákigazolványon megtalálható) jelszó a gyermek születési ideje kötőjelekkel(pl.: 2000-01-01) Ha a KRÉTA rendszerbe belépési problémáik adódnak,  az alábbi elérhetőségen jelezhetik Frittmann-Juhász Tünde tagintézmény-vezetőnél:

 

 

Tisztelt Szülők!

A jelenleg kialakult helyzet következtében kérem Önöket, hogy gyermekeik 2020. március 16-ától, hétfőtől határozatlan ideig ne jelenjenek meg az köznevelési intézményben.
Tájékoztatom továbbá, hogy haladéktalanul, de legkésőbb hétfő (2020. március 16.) reggel 08.00 óráig legyenek szívesek jelezni, ha nem tudják biztosítani gyermekeik napközbeni – 8-17 óra közötti – felügyeletét, és emiatt kérik ennek intézményi megszervezését.
(Az iskola telefonszáma: +36-73-472-252).
Kérjük, hogy csak azon szülők éljenek ezzel lehetőséggel, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. (egészségügyi dolgozó, rendvédelmi szerv). Ezúton szeretném felhívni a szülők figyelmét arra is, hogy kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mint ha otthon lenne a gyermek. Hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi helyzet nem oktatási szünetet jelent, hanem az oktatás módjának megváltoztatását. A digitális oktatás megszervezése és egyéb tudnivalók ügyében még folynak a szükséges egyeztető tárgyalások, erről később adunk tájékoztatást.

Köszönettel:      Frittmann-Juhász Tünde
                         tagintézmény-vezető

 

 

Tagintézmény vezető: Frittmann-Juhász Tünde (Vezetői pályázat)

 

Egy kis iskolatörténet Az 1840-es évek elejétől rendelkezünk írásos bizonyítékkal arról, hogy a településnek saját, római katolikus felekezeti iskolája volt. A 6 osztályos iskola tanulói 6-tól 12 éves korukig jártak ide. A 13-15 évesek úgynevezett ismétlőiskolába iratkoztak, ami vasárnapi iskolát jelentett, a tanítónak külön díjazás járt érte. Az iskola abban az időben egy tanerővel működött. A tanító a szomszédos Varjas község iskolájában is tanított. A kántortanító Koszér István volt. 1895. végéig ő vezette az iskolát. 1896. január 1-én, 46 évi munkáját megköszönve nyugdíjazták. 1896. márciusától új tanítót alkalmaztak Csáky Zsigmond személyében, aki epilepsziás rohamai miatt, egy idő után már nem tudta egyedül ellátni feladatát. A járásban így Szentlőrinc után, Szabadszentkirályon volt a második kéttanítós iskola. A második tanító Kletzl Mária kántortanító 1916-ban jött a településre. Ő és leszármazottai évtizedeken át dolgoztak itt, pedagógusként. Utolsó rokona 1981-ben ment nyugdíjba.

 

Az iskola 8 évfolyammal való működését kezdetben összevont osztályokkal oldották meg az alsós osztályokban: 1-3-as, 2-4-es összevonás volt. Az intézményben hagyományosan működött a napközis ellátás, az alsó és a felső tagozatban is. A környező települések közül Gerdében és Velényben volt iskola a 60-as, 80-as évekig, de lassan az összes település gyermekei Szabadszentkirályra kezdtek járni. Legtovább a gerdei iskola tartott ki, itt 1982-ig működött az alsó tagozat.

 

Az intézmény beiskolázási körzete Szabadszentkirály, Gerde, Pécsbagota és Velény községek. Az iskolában 1-8. évfolyamon egy-egy tanulócsoport működik. A létszám: 126 fő, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya: 40 % feletti.

 

Céljaink: Intézményünkben olyan légkört kívánunk teremteni, ahol a gyermekek otthon érzik magukat. Szeretnénk olyan gyermekeket nevelni, akik körében a tudásnak, a szorgalomnak és a munkának becsülete van;

· kötődnek lakóhelyükhöz;

· szeretik és védik a természetet;

· az emberi kapcsolatok kialakításában az egymás tiszteletén alapuló együttműködésre törekszenek;

· elfogadják a másságot;

· gyakorlatiasak, nyitott gondolkodásúak;

· képességeik szerint a legtöbbet akarják és tudják önmagukból kihozni.

 

Tárgyi feltételek: Az iskola ideális parkos környezetben, parkos, ligetes kiépítésben található. Minden tanulócsoport önálló tanteremmel rendelkezik. Egy 2004-ben megnyert PHARE pályázatnak köszönhetően az intézmény épülete bővült egy új szárnnyal. Természettudományos szaktanterem, 24 munkaállomásos informatikai szaktanterem és multimédiás könyvtár kiépítésére került sor ekkor. 2007-ben konzorciumi keretek közt, HEFOP pályázattal megvalósult a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése, melyet azóta is folytatunk. A pályázatnak köszönhetően több modern oktatástechnikai eszközzel bővült a rendelkezésünkre álló eszközpark.