ADÓ 1%

 

Adója 1%-át felajánlhatja a Szentlőrinci Általános Iskola Szülői Szervezete számára is: 19035316-1-02

MICROSOFT INNOVATÍV ISKOLA

ISKOLAGYÜMÖLCS PROGRAM

 

         

 

 

 

 

Bicsérd - Segédanyagok

 

 

Étkeztetés:

Aktuális

Étlap

Rendezvények

 

 

 

 

@Napló

Elektronikus ellenőrző

Elektronikus ügyintézés

 

Főoldal   |   Bemutatkozunk   |   Dokumentumok   |   Hírek   |   Közérdekű   |   Az iskola dolgozói  |   Diákjaink   |   Órarend   |   Délutáni foglalkozások

Könyvtár   |   Diáksportkör   |   Ökoiskola   |   Minőségirányítás   |   Jó gyakorlatok   |   Hasznos linkek   |   TÁMOP 3.1.7   | TIOP-1.2.3.   |   TIOP-1.1.1.A-15/1-2015-0001   |   Mentoráló intézmény

Boldog iskola   |   Segédanyagok   |   Sulifotók   |   Suli videók   |   Támogatóink   |   Iskolagyümölcs program   |   Iskolakert

 

 

Ajánlás a gyermekek otthoni tanulásához

A tanulást befolyásoló külső körülmények:

 • - Kellemes tanulási hely
 • - Csend, háttérzaj zavaró hatása (zene, TV)
 • - Jó világítás
 • - Hideg és meleg hőmérséklet kedvezőtlen hatása
 • - Helyes testtartás, a megfelelő szemtávolság  (40-50 cm a könyvtől, füzettől),
 • - Tanulási sorrend (pl. könnyű, nehéz, először a szóbeli, majd az írásbeli!)
 • - Rend az íróasztalon, táskában, fiókokban, polcokon, a környezet rendje
 • - Napirend, jó időbeosztás készítése

A tanulási eredményeket befolyásoló belső vagy biológiai feltételek

 • - Megfelelő mennyiségű oxigén (szellőztetés) kell a tanuláshoz!
 • - Teli gyomorral, éhesen nem lehet tanulni!
 • - Igyanak elegendő vizet!
 • - Fáradtan, álmosan, betegen nem lehet tanulni!
 • - Az akarat edzhető! Cél és elhatározás kell hozzá!
 • - A képességek fejleszthetők.
 • - A siker az önmagukhoz mért fejlődés.
 • - Meghatározó a tanulásban az önismeret és az önbizalom.

Tanulási technikák

Önálló tanulás technikája (Tanulói típusok figyelembevétele)

 • - Az órán hallottak átgondolása, előzetes ismeretek számbavétele (vázlat, ábrák stb.)
 • - Tájékozódó olvasás (Olvassák egyszer végig az anyagot, figyeljenek a kiemelésekre, idegen szavakra!)
 • - Próbafelmondás saját szavakkal (vázlat segítségével)
 • - Összevetés a szöveggel (Mit hagytam ki?)
 • - Újraolvasás
 • - Ismételt felmondás

Verstanulás (Memoriterek tanulása)

 • - A vers többszöri elolvasása
 • - Versszakonkénti tanulás (ha lehet, a versszakokhoz rajz, emlékeztető piktogram készítése)
 • - Versszakok összekötése, gyakorlása
 • - Gyakorlás naponta (Ne egyszerre akarja megtanulni, többször, keveset gyakorolja!)

Idegen nyelvek tanulásának technikája

 • - Új szavak szótárba írása, megtanulása!
 • - Szókártyák készítése (szemmagasságba kitűzése, zsebbe helyezése stb.)
 • - A szöveg többszöri olvasása, fordítás
 • - Minden nap legalább 10 perc gyakorlás

Matematikai szöveges feladat megoldása

 • - A feladat olvasása, értelmezése
 • - Adatok lejegyzése rajzzal, jelekkel
 • - Feladatterv készítése, nyitott mondat
 • - Eredmény és becslés összevetése
 • - Műveletek ellenőrzése
 • - Szöveges válasz

Tanulást segítő hasznos linkek:

http://www.sulinet.hu

http://sdt.sulinet.hu

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kezd%C5%91lap

http://szinonimaszotar.hu/

http://www.idegen-szavak.hu/

http://www.magyarhelyesiras.hu/

http://www.kepido.oszk.hu/

A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2020/2021-es tanévben

2020. 10. 20. A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

2020. 10.31.  Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

2020. 12. 04. A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe.

2021. 01. 23. 10.00 óra Központi írásbeli felvételi vizsgák.

2021. 01. 28. 14.00 óra Pótló írásbeli felvételi vizsgák azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2021. 02. 08-ig Az egységes írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2021. 02. 19-ig Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

2021. 02.23-03.12. között A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2021. 03.16. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.

2021.03.22-23. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2021. 03.24. A módosító tanulói adatlapokat ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.

2021. 04. 30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2021. 06.22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.