ADÓ 1%

 

Adója 1%-át felajánlhatja a Szentlőrinci Általános Iskola Szülői Szervezete számára is: 19035316-1-02

MICROSOFT INNOVATÍV ISKOLA

ISKOLAGYÜMÖLCS PROGRAM

 

         

 

 

 

 

Bicsérd - Beiratkozás 2021/2022

 

 

Étkeztetés:

Aktuális

Étlap

Rendezvények

 

 

 

 

@Napló

Elektronikus ellenőrző

Elektronikus ügyintézés

 

Főoldal   |   Beiratkozás 2021/2022   |   Bemutatkozunk   |   Dokumentumok   |   Hírek   |   Közérdekű   |   Az iskola dolgozói  |   Diákjaink   |   Órarend   |   Délutáni foglalkozások

Könyvtár   |   Diáksportkör   |   Ökoiskola   |   Minőségirányítás   |   Jó gyakorlatok   |   Hasznos linkek   |   TÁMOP 3.1.7   | TIOP-1.2.3.   |   TIOP-1.1.1.A-15/1-2015-0001   |   Mentoráló intézmény

Boldog iskola   |   Segédanyagok   |   Sulifotók   |   Suli videók   |   Támogatóink   |   Iskolagyümölcs program   |   Iskolakert

 

 

 

Beiratkozás 2021

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2021/2022. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján történik

2021. április 15-én és április 16-án.

Jelen tájékoztató levelünk a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Az iskola felvételi körzete: Bicsérd, Boda, Zók

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra lesz szükség:

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonat
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
  • NEK adatlap a diákigazolványhoz (okmányirodába kell elmenni gyermekkel együtt, ingyenes)
  • Határozatok, igazolások (BTM, SNI gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye, rendszeres gyermekvédelmi határozata, tartós betegség igazolás, nevelésbe vett, hátrányos-halmozottan hátrányos helyzetű igazolás)

 

Szentlőrinci Általános Iskola Bicsérdi Általános Iskola Tagintézménye,

7671 Bicsérd, Rózsa utca 16/B.

Tel.: 06 73 472 268,

Email: suli.bicserd7671@gmail.com

Vér Józsefné igazgató 06 70 375 7199

Szili Istvánné iskolatitkár 06 30 820 5591

 

Várjuk sok szeretettel gyermekeiket iskolánkba!

További részletes tudnivalókról tájékoztatni fogjuk Önöket!

 

Vér Józsefné

igazgató

 

Leendő első osztályos tanító bemutatkozása

Györkösné Botykai Katalin vagyok, de a legtöbben Györkös Kataként ismernek.

Immáron 25 éve kötődöm a településhez és az oktatási intézményekhez.  Pedagógiai pályámat 1996-ban kezdtem meg Bicsérden, óvónőként.

Az első két évben óvónőként dolgoztam a településen. Közben párhuzamosan végeztem a munka mellett Kaposváron a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Karán, ahol tanítói diplomát szereztem ember és társadalom műveltség terület szakon.

 

Általában egy-egy leendő elsős tanító néni bemutatkozása a honlapunkon rövid szokott lenni, de engedjék meg nekem, hogy egy kicsit, ebben a megváltozott helyzetben ettől eltérjek.

Ezt azért is tartom fontosnak, mert az elmúlt egy évben megváltozott körülöttünk a világ és a gyermekeinkre is hatással van. A koronavírus miatt sajnos a Minisuli foglalkozások elmaradtak, így a gyerekek nem találkozhattak velem. Úgy gondolom, hogy talán jobban megismernek engem ebből a bemutatkozásból, akik még személyesen nem találkoztak velem.

Fontosnak tartom, hogy a tanító és a szülők közötti kommunikáció folyamatos legyen, hogy gyermeküket félelem és fenntartások nélkül hozzák iskolába. Természetesen bármilyen kérdéssel fordulhatnak hozzám most is bátran és kérem, hogy keressenek is. Elérhetőségeimet iskolatitkárunktól bármikor elkérhetik és kereshetnek.

2004 szeptemberében kaptam meg az első osztályom, akiket végig én taníthattam a négy év során. Ez a négy év megtanított arra, hogy milyen sokrétű felelősséggel tartozunk a gyermek iránt. Milyen nyitottnak kell lenni az innovációkra, hogy nem szabad félni attól, hogy segítséget kérjünk a tapasztaltabb kollégáktól. Hogy mindig minden helyzetre van megoldás, hogy a konfliktusokat toleráns, empatikus módon kell kezelni, hogy a szülő és tanár kapcsolata a gyermek egészséges és harmonikus személyiségfejlődésében milyen fontos, és mély szerepet játszik.  Ebben a tanévben napközis tanítóként dolgozom, miután a tavalyi tanévben elbúcsúztam a negyedikesektől.

Szeptemberben már az ötödik négy éves ciklusomat kezdem meg elsős tanítóként.

Sokat változott a pedagógusok szerepe az elmúlt évtizedek során.  Mindig meg kell újulnunk. Nyitott vagyok az új ismeretek befogadására.  Tapasztalatból tudom, hogy a gyermekek figyelmét egyre nehezebben lehet felkelteni, fenntartani, ezért fontosnak tartom, hogy változatos, kooperatív munkaformákkal, újabb és újabb tanulásszervezési módokkal, technikákkal ismertessük meg őket a mindennapok során.

Nagy hangsúlyt fektetek az egyéni bánásmódot, a fejlesztést igénylő tanulók felzárkóztatására, arra, hogy ők is sikerélményeket éljenek meg. Be tudjanak illeszkedni a közös kialakított szabályrendszerbe, osztályközösségekbe. Fontosnak tartom, hogy mindenki önmagához mérten fejlődjön személyiségében. Ehhez elengedetlen, hogy a munkám során naprakész legyek az új módszerek, eljárások során.

Tanítóként tapasztalatból tudom, hogy mennyire szoros kötelék alakul ki a négy év során a diák és a tanító között. Gyakorlatilag egy-egy rezdülésből, félszavakból értjük egymást. Így a pedagógiai folyamatokat is tudatosabban tudom tervezni, ezzel is elősegítve az eredményesebb oktató-nevelő munkát. Támogatva a tanulás folyamatát, akár egyénnél differenciáltan, akár csoportszintjén is.

A mai világban egyre inkább az tapasztalható, hogy előtérbe kerültek a szociális kompetenciák. Nagyon sokan olyan hiányokkal jönnek iskolába, amelyek megkövetelik a pedagógustól, hogy még inkább hangsúlyt fektessünk ezen különbségek egy szintre hozására. Empátiára, toleranciára neveljük a gyerekeket.

Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyermekek folyamatos visszajelzést kapjanak hozzáállásukról, munkájukról, eredményeikről. Ezért az értékelést mindig egy folyamatként tekintem. Egy olyan folyamatként, amely végig kíséri a gyermek egész napját. Nyilván elsődleges szempont, hogy ezek pozitív visszajelzést adjanak, támogató, építő jelleggel, de úgy tapasztaltam, hogy szembe kell nézniük a negatív értékelésekkel is, melynek mindig a végén ott van, hogy te ennél többre vagy képes.

Fontosnak tartom a szülőkkel való partneri kapcsolatot is, mely akkor működik megfelelően, ha mindenki tisztában van az iskolai szerepével. Ezért fontos, és már az első osztály elején mindig tisztázni szoktam a szülőkkel az iskolában én vagyok a felelős a gyermekek egészséges fejlődéséért, eredményes tanulásáért. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy kölcsönösen együttműködjünk, s a szülők elfogadják a tanító szerepét, tudatában legyenek a felelősségének. Az igazi eredményesség érdekében együtt kell működnünk.

A legnagyobb elismerés egy gyermektől az, amikor a gyermek szemében látom, hogy csillogó szemmel néz rám, mert elismerem, mert szeretem a személyét, lényét, elfogadom.  Hogy, amikor fiatal felnőttként találkozunk, azt mondja, a gyerekem csak magához járhat, olyan sokat köszönhetek magának. Nekem ennyi elég.

A következő négy évben arra törekszem, hogy a gyerekeknek szeretetteljes, biztonságot adó légkörben a nevelő-oktató munka során a következetességet betartva olyan alapokat adjak, hogy biztos alapokkal tudjanak tovább lépni majd a következő négy évre.

Most ennyi év távlatából kimerem jelenteni, jó döntést hoztam. Jó helyen vagyok.  A helyemen vagyok! A munkámat hivatásnak tekintem minden szépségével és nehézségével együtt. Tar Annamária pszichológusnő szavai fogalmazzák meg leginkább, amit a tanításról, a gyermekekről vallok.

„A gyermeknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen, képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az.”

Minden kis elsőst szeretettel várok!