ADÓ 1%

 

Adója 1%-át felajánlhatja a Szentlőrinci Általános Iskola Szülői Szervezete számára is: 19035316-1-02

MICROSOFT INNOVATÍV ISKOLA

ISKOLAGYÜMÖLCS PROGRAM

 

         

 

 

 

 

Járványhelyzet

TÁJÉKOZTATÓ

 

A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve több millió állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért az esetükben különösen fontos a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése.

 

A SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN AZ EMMI ÁLTAL MEGHATÁROZOTT JÁRVÁNYÜGYI

 

KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND

 

1. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

1.1 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

1.2 A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése kötelező.

1.3 A közösségi terekben a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.

1.4 A testnevelésórák az időjárás függvényében szabad téren kerülnek megtartásra. Kérjük, hogy ehhez megfelelő öltözetet biztosítsanak a szülők.

1.5. A szükséges információkat e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben juttatjuk el a szülőkhöz.

 

    2. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

2.1 Az intézmény bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melyet kötelező használni. Bejáratnál az érintésmentes lázmérés kötelező.

2.2 A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulók otthon és az iskolában is kapnak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsuk meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

 

    3. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

3.1 Karantén idejére a tanuló hiányzása igazolt. A hiányzások kezelésére egyébként a házirend szabályai érvényesek.

 

    4. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

4.1 Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost és a szülőt/gondviselőt, akinek telefonon fel kell hívni a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

     4.2 A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

 

    5. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

5.1 Minden esetben, az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet.

5.2 A tantermen kívüli, digitális munkarendben az oktatás elsősorban digitális eszközök alkalmazásával történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

 

     6. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

      6.1 Az étkezések alkalmával, a sorban álláskor kötelező a védőtávolság betartása.

 

A kiadott protokoll módosításig vagy visszavonásig marad érvényben.